Ψηφιακός Κατάλογος

Menu

4.20€
Add
4.20€
Add

3.80€
Add
3.80€
Add

1.20€
Add
1.20€
Add

1.50€
Add
1.50€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

4.00€
Add
4.00€
Add

4.20€
Add
4.20€
Add

4.00€
Add
4.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

4.20€
Add
4.20€
Add

2.80€
Add
2.80€
Add

3.80€
Add
3.80€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

1.20€
Add
1.20€
Add

5.50€
Add
5.50€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

2.80€
Add
2.80€
Add

1.50€
Add
1.50€
Add

1.50€
Add
1.50€
Add

λευκή κόκκινη σάλτσα

7.50€
Add
7.50€
Add

1.50€
Add
1.50€
Add

1.50€
Add
1.50€
Add

1.60€
Add
1.60€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

5.80€
Add
5.80€
Add

5.50€
Add
5.50€
Add

5.50€
Add
5.50€
Add

6.50€
Add
6.50€
Add

5.50€
Add
5.50€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

3.90€
Add
3.90€
Add

5.00€
Add
5.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

4.50€
Add
4.50€
Add

5.00€
Add
5.00€
Add

5.00€
Add
5.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

2.80€
Add
2.80€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

2.80€
Add
2.80€
Add

5.50€
Add
5.50€
Add

10.00€
Add
10.00€
Add

5.50€
Add
5.50€
Add

12.00€
Add
12.00€
Add

6.50€
Add
6.50€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.00€
Add
1.00€
Add

0.50€
Add
0.50€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

1.40€
Add
1.40€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

2.50€
Add
2.50€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

2.50€
Add
2.50€
Add

2.50€
Add
2.50€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

6.00€
Add
6.00€
Add

6.00€
Add
6.00€
Add

6.00€
Add
6.00€
Add

6.00€
Add
6.00€
Add

3.20€
Add
3.20€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

3.50€
Add
3.50€
Add

4.00€
Add
4.00€
Add

3.00€
Add
3.00€
Add

7.00€
Add
7.00€
Add

7.50€
Add
7.50€
Add

7.50€
Add
7.50€
Add

8.00€
Add
8.00€
Add

8.00€
Add
8.00€
Add

7.00€
Add
7.00€
Add

6.50€
Add
6.50€
Add

7.00€
Add
7.00€
Add

0.50€
Add
0.50€
Add

0.50€
Add
0.50€
Add